Business Travel Solutions

Learn the following phrases and words and your stay in Poland, a country in Central Europe might become more enjoyable.

30 Polish words you need to know

Learn the following phrases and words and your stay in Poland, a country in Central Europe might become more enjoyable.

 1. Hello: Dzień dobry
 2. What is your name?: Jak masz na imię?
 3. My name is ______: Nazywam się ______.
 4. Please: Proszę' (PRO-she)
 5. Thank you: Dziękuję. (Jenkoo-yeah)
 6. You're welcome: Proszę (PRO-she)
 7. How much is a ticket to _____?: Ile kosztuje bilet do _____?
 8. One ticket to _____, please: Proszę jeden bilet do _____. (...)
 9. Where does this train/bus go?: Dokąd jedzie ten pociąg/autobus? (...)
 10. Where the train/bus to _____ depart from?: Skąd odjeżdża pociąg/autobus do _____? (...)
 11. Does this train/bus stop in _____?: Czy ten pociąg/autobus staje w _____?
 12. How do I get to _____?: Jak dostać się do _____ ? (...)
 13. Can you show me on the map?: Czy może pan/pani pokazać mi na mapie?
 14. Taxi!: Taksówka!
 15. Take me to _____, please: Proszę mnie zawieźć do ______
 16. Do you have any rooms available?: Czy są wolne pokoje? (...)
 17. How much is a room for one person/two people?: Ile kosztuje pokój dla jednej osoby/dwóch osób?
 18. Do you accept American/Australian/Canadian dollars?: Czy mogę zapłacić amerykańskimi/australijskimi/kanadyjskimi dolarami?
 19. What is the exchange rate?: Jaki jest kurs wymiany?
 20. A table for one person/two people, please: Poproszę stolik dla jednej osoby/dwóch osób
 21. Is there a house specialty?: Czy jest specjalność lokalu?
 22. A glass of red/white wine, please: Kieliszek czerwonego/białego wina proszę
 23. Do you have this in my size?: Czy jest w moim rozmiarze?
 24. I haven't done anything wrong: Nie zrobiłem nic złego
 25. Am I under arrest?: Czy jestem aresztowany?
 26. I can't speak Polish [well]: Nie mówię [dobrze] po polsku
 27. Do you speak English?: Czy mówisz po angielsku?
 28. Can you help me? Czy może mi pan m / pani f pomóc?
 29. Stop the thief! Zatrzymać złodzieja!
 30. I'll call the police: As in summoning - Zawołam policję!

Poland is one of the msot stable democracies in Europe. It also boasts 14 UNESCO listed World Heritage Sites as well as 54 historical monuments. A tourist will never fall short of something interesting to do.